Stóg Izerski

Szczyt w Izerach górujący na Świeradowem …

Szczyt w Górach Izerskich, nad Świeradowem, z którego startujemy przy kierunkach północno-wschodnich (10-80 stopni). Wjazd na górę koleją gondolową. Startujemy z narciarskiej trasy zjazdowej uważając na liny kolei i lampy znajdujące się wzdłuż trasy.

Lądowisko usytuowane jest kilkaset metrów od dolnej stacji kolei na wyjściu z dyszy Świeradowa. To dość duża, pochylona w kierunku wschodnim łąka pod Opaleńcem. Na jej końcu rosną drzewa. Pilot ma do niej 400 metrów deniwelacji. Lądowanie tutaj nie zawsze jest łatwe, bowiem teren w okolicy łąki potrafi być bardzo termiczny i wietrzny. Należy więc zachować szczególną uwagę podczas lądowania, które może się odbywać w dość turbulentnych warunkach.
Przed pierwszym lotem ze Stogu Izerskiego zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z lądowiskiem z dołu. 

przygotował: Artur Barczyński

Lokalizacja:

Świeradów Zdrój, Miejsce startu przy górnej stacji kolei gondolowej

https://goo.gl/maps/zy4VeKATUNmosVKV6

Kierunki startów: