Regulamin zawodów przelotowych „Karkonosze XC” 

 

  

 1. WSTĘP:

Zawody przelotowe „Karkonosze XC” mają na celu: 

– rozwój pilotów latających w okolicach Karkonoszy

– propagowanie latania przelotowego na paralotni w Sudetach Zachodnich 

– promocja Karkonoskiego Klubu Paralotniowego, Kotliny Jeleniogórskiej i okolicznych pasm górskich. 

  

 1. CZAS TRWANIA ZAWODÓW:

W klasyfikacji uwzględnione zostaną loty wykonane w okresie od 01.10.2022 do 30.09.2023. 

  

 1. UWZGLĘDNIONE STARTOWISKA:

Do zawodów można zgłaszać loty wykonane ze startowisk znajdujących się w promieniu 35km od szczytu „Szrenica” :

  

 1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach może wziąć udział każdy Pilot paralotniowy posiadający ważne uprawnienia do latania paralotnią oraz ważne ubezpieczenie OC. 

  

 1. SPOSÓB ZGŁASZANIA I POPRAWNOŚĆ LOTÓW:

Loty można zgłaszać jedynie poprzez platformę XContest. 

Pilot chcący wziąć udział w zawodach musi się zarejestrować do zawodów Karkonosze XC na XContest.

Członkowie klubu KKP przy rejestracji wybierają klub „Karkonoski Klub Paralotniowy”.

W momencie rejestracji pilot akceptuje regulamin platformy XContest oraz zawodów „Karkonosze XC”. 

W pierwszym sezonie dopuszczamy wsteczne deklarowanie lotów. Jest ono możliwe do końca maja 2023.

Loty te muszą aktualnie widnieć na XContest. 

W tym celu należy edytować dany lot i uwzględnić go w zawodach. 

Weryfikacja poprawności technicznej lotów (poprawny G-record, interwał zapisu) oraz naruszeń stref powietrznych odbywa się automatycznie poprzez XContest. 

Dopuszczalny jest tylko start z nóg, starty holowane nie będą brane pod uwagę. 

  

 1. KATEGORIE:

OPEN KKP – uwzględniająca loty wykonane przez pilotów należących do Klubu KKP 

OPEN – loty wykonane przez wszystkich zarejestrowanych pilotów na paralotniach klasy CCC oraz niższych 

SPORT – loty wykonane na paralotniach klasy EN-C oraz niższych 

FUN – loty wykonane na paralotniach klasy EN-B oraz niższych 

WOMEN – loty wykonane przez kobiety  

  

Kategorie będą uznawane za ważne przy udziale minimum 5 pilotów.  

  

 1. PUNKTACJA:

W każdej kategorii będzie brane pod uwagę sześć najlepszych lotów wykonanych przez uczestnika w danym sezonie z uwzględnieniem następującej punktacji: 

  

TRÓJKĄT FAI z domknięciem <5%: 1.7 punktu za 1km 

TRÓJKĄT FAI z domknięciem 5-20%: 1.6 punktu za 1km 

  

TRÓJKĄT PŁASKI z domknięciem <5%: 1.5 punktu za 1km 

TRÓJKĄT PŁASKI z domknięciem 5-20%: 1.4 punktu za 1km 

  

PRZELOT OTWARTY: 1 punkt za 1km 

  

 1. WYNIKI ZAWODÓW:

W każdej kategorii będą wyłaniani zwycięzcy i nagradzane będą 3 pierwsze miejsca. 

Zwycięzcami zostają osoby, które zdobyły w sumie najwięcej punktów za wykonane przez siebie loty w danym sezonie. 

Dekoracja zwycięzców odbędzie się na imprezie zakończeniowej Karkonoskiego Klubu Paralotniowego. 

Miejsce i termin zostaną ogłoszone na stronie organizatora: kkp.net.pl. 

  

 1. LEGALNOŚĆ LOTÓW:

Loty muszą być wykonane zgodnie z prawem lotniczym obowiązującym w miejscu wykonywania przelotu. 

Na terenie polskiej części Karkonoskiego Parku Narodowego jedynym legalnym miejscem startu paralotnią jest startowisko na Kopie. 

Starty z Kopy mogą odbywać się wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wydanym przez dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, w określonym na nim terminie. 

Odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu, jak również za zgodność wykonania lotu z prawem spoczywa wyłącznie na Pilocie. 

  

    

 1. PROTESTY i KARY:

W przypadku lotu, który został wykonany niezgodnie z niniejszym regulaminem, uczestnikom „Karkonosze XC” przysługuje prawo do złożenia protestu. 

Protesty przyjmowane są do 10 dni od zgłoszenia lotu. Można je kierować na adres email: karkonoszexc@kkp.net.pl. 

Protest powinien zawierać dane osoby protestującej, link do niepoprawnie wykonanego lotu oraz opis niezgodności w stosunku do regulaminu zawodów „Karkonosze XC”. 

Organizator ma prawo do kontaktu z każdym uczestnikiem zawodów w celu weryfikacji lotu oraz niezbędnych dokumentów potrzebnych do wykonywania lotów na paralotni.  
W przypadku braku chęci współpracy organizator może usunąć oprotestowany lot. 

Każdy lot, który zostanie uznany za wykonany niezgodnie z regulaminem, zostanie usunięty z zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji lotów zgłoszonych w zawodach oraz do dyskwalifikacji pilotów nagminnie łamiących regulamin zawodów. 

    

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Organizatorem zawodów „Karkonosze XC” jest Krzysztof Martyna oraz Karkonoski Klub Paralotniowy

    

 1. WSPARCIE ORAZ SPONSORING:

Zapraszamy wszystkie firmy oraz osoby prywatne, które chcą wesprzeć zawody „Karkonosze XC” do współpracy. 

W tym celu prosimy o kontakt na adres email: karkonoszexc@kkp.net.pl. 

  

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze sposobu w jaki został wykonany lot. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany/doprecyzowania regulaminu w trakcie trwania zawodów. 

  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: karkonoszexc@kkp.net.pl