Kopa

Bardzo wygodne, trawiaste startowisko położone na głównym grzbiecie Karkonoszy, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Od 2011 roku jest oficjalnym i jedynym legalnym miejscem w polskiej części Parku, z którego można startować.  Jednak aby robić to legalnie należy przed rozpoczęciem sezonu wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na starty do Dyrektora KPN. Wniosek dostępny jest na internetowej stronie KPN. Jest też dołączony, wraz z regulaminem wydawania zezwoleń,  do Zarządzenia Dyrektora KPN z dnia 1 czerwca 2023. Zamieszczono w nim też szczegółowy „REGULAMIN STARTOWISKA PARALOTNIOWEGO NA KOPIE”. Całość do pobrania tutaj:

Poniżej podsumowanie niektórych z najważniejszych zapisów Regulaminu Startowiska, zasad jego użytkowania i wykonywania lotów nad terenem Karkonoskiego Parku Narodowego::

Loty z Kopy mogą się odbywać w okresie od 1 czerwca do 28/29 lutego. W okresie wyłączonym z lotów trwa okres ochronny m.in. sokoła wędrownego i cietrzewia oraz innych gatunków ptaków. Starty paralotnią mogą się odbywać od godziny 9:00. Na startowisku przebywać może jednocześnie maksymalnie 5 osób. Przed każdym planowanym lotem z Kopy, należy zawiadomić o tym KPN wysyłając SMS lub wiadomość mailową na numery telefonów lub adresy mailowe widniejące na Zezwoleniu. Zabronione jest prowadzenie szkoleń na Kopie i wykonywanie komercyjnych lotów tandemowych.

Apelujemy o przestrzeganie ustaleń wypracowanych przez dyrekcję Parku ze środowiskiem paralotniowym. Mają one służyć  ograniczeniu naszego oddziaływania na karkonoską faunę w miejscach szczególnie wrażliwych:

– Starajmy się latać nad terenem Parku jak najwyżej. O ile to możliwe, wyżej niż 500 m nad gruntem. Jeżeli warunki pozwalają na przelot, warto to wykorzystać i ruszyć w trasę zamiast latać godzinami w tych samych miejscach, zwłaszcza gdy jest nas nad Parkiem dużo. Nie latajmy blisko lasu (niżej niż 150 m nad gruntem i w odległości mniejszej niż 150 m od zboczy), szczególnie w czasie zimowisk i w okresie lęgowym ptaków (od 1 grudnia do 15 lipca).

– W strefie ochrony gatunkowej, m.in. sokołów wędrownych gniazdujących w kotłach polodowcowych (np. w kotle Małego i Wielkiego Stawu niedaleko Karpacza, czy w Śnieżnych Kotłach bliżej Szklarskiej Poręby) oraz cietrzewi, np. na Kowarskim Grzbiecie, loty należy wykonywać na wysokości nie mniejszej niż 500 m nad grzbietem Karkonoszy lub w odległości poziomej nie mniejszej niż 300 m od strefy. Jest to szczególnie istotne w okresie od 1 marca do końca maja kiedy trwa okres ochronny i zamykana jest z tego powodu część szlaków turystycznych. Stąd apel by nie wlatywać wtedy poniżej wspomnianej wysokości np. nad teren między Wołową Górą i głównym grzbietem, ani tym bardziej nad sam grzbiet. Chodzi dokładniej o fragment Kowarskiego Grzbietu od Czoła nad Okrajem po Skalny Stół. Na załączonej mapce zaznaczono ten teren jako jedną ze stref ‘krytycznych’. Lepiej w tej części Karkonoszy budować wysokość przy Wołowej Górze, na jej przedpolu niż za nią.

Z przygotowanej  przez KPN mapki wynika też, że po starcie z Kopy dysponujemy sporym, szerokim na ok. 4 km obszarem , nad którym można w miarę swobodnie poszukiwać noszeń, które pozwolą się dostać nad główny grzbiet, czy odlecieć na przedpole. To teren między Sowią Doliną i schroniskiem Jelenka (na wschodzie), a schroniskiem Strzecha Akademicka (na zachodzie). Pamiętajmy, że dalej na zachód, nad kotły Małego i Wielkiego Stawu wolno nam wlatywać na wysokości nie mniejszej niż 500 m nad grzbietem gór lub minąć kotły, np. od północnej strony, w odległości nie mniejszej niż 300 m od strefy ‘krytycznej’, jaką zostały objęte przez KPN. To samo dotyczy latania np. w okolicy Śnieżnych Kotłów, dalej na zachód.

– Niektóre miejsca na terenie KPN potrafią być oblegane przez turystów, szczególnie w okresie wakacyjnym, w  weekendy, święta. W takie dni najlepiej się do tych miejsc, szczególnie do Śnieżki, nie zbliżać i nie zwiększać ‘zagęszczenia’, w żadnym wypadku nie podlatywać ‘grupowo’. Jeżeli pojedyncze paralotnie miałyby się wtedy w pobliżu Śnieżki pojawiać, to nie niżej niż 150 m nad szczytem i nie bliżej niż 100 m od zbocza.

Przed pierwszym startem z Kopy koniecznie należy się zapoznać ze szczegółowym „REGULAMINEM STARTOWISKA PARALOTNIOWEGO NA KOPIE”, który można pobrać wyżej (REGULAMIN) i w którym opisano m.in. miejsce i warunki odpowiednie do startu, miejsca nadające się do lądowania, ich lokalizację, ew. przeszkody i utrudnienia.

MAPA STREF KLUCZOWYCH DLA LOTÓW PARALOTNI W REJONIE KOPY:

Lokalizacja

Miejsce startu przy górnej stacji wyciągu 'Zbyszek’

https://goo.gl/maps/8zTEpH3AX1xp6mJm8

Kierunki startu: