11 marca 2203 w Miejskim Domu Kultury w Kowarach odbyło się Walne Zebranie Członków KKP, na którym przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu. Uzupełniono również jego skład. Drogą głosowania w wyborach, na stanowisko prezesa wybrano Zbyszka Dekę, na wiceprezesa – Wojtka Majewskiego, a funkcję skarbnika objął ponownie Grzegorz ‘Chicago’ Krzyszkowski. Kadencja nowych członków Zarządu potrwa do końca aktualnie trwającej kadencji władz Klubu, czyli do września 2025. Aktualny, pełen skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego:  https://kkp.net.pl/nowy-zarzad/

W związku z wyborem Zbyszka Deki na prezesa KKP, konieczne było uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego, którego wcześniej był przewodniczącym. Na stanowisko przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KKP na okres do końca aktualnie trwającej kadencji, czyli do września 2025, wybrano Ewelinę Zabiegałę.

Podczas marcowego Walnego Zebrania Członków KKP podjęto też m.in. uchwałę wprowadzającą kilka zmian w Statucie Karkonoskiego Klubu Paralotniowego. 

 

Aktualny statut KKP po walnym zebraniu :