Władze KKP po Walnym Zebraniu 11.03.2023

ZARZĄD:

-Prezes: Zbigniew Deka

-Wiceprezes: Wojciech Majewski

-Wiceprezes: Augustyna Radecka

-Wiceprezes: Michał Szmyt

-Skarbnik: Grzegorz Krzyszkowski

KOMISJA REWIZYJNA:

-Paweł Ruszkiewicz (Przewodniczący)

-Maciej Pigulski

-Henryk Zjawin

SĄD KOLEŻEŃSKI:

-Ewelina Zabiegała (Przewodnicząca)

-Krzysztof Orłowski

-Janusz Prorok